Pravne novice

Osebna, pisna in ustna privolitev posameznika

Osebna privolitev posameznika Je prostovoljna izjava volje. To pomeni, da se lahko posameznikovi osebni podati obdelujejo za določen namen. Osebna privolitev posameznika je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljalec po Zakonu o varstvu podatkov. Pisna privolitev posameznika Je privolitev, ki je podpisana s strani posameznika. Pisna privolitev je lahko priloga k

Kateri so občutljivi osebni podatki?

V kategorijo občutljivih osebnih podatkov spadajo podatki o: -vpisu ali izbrisu iz katere od evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona. Vodijo se na podlagi zakona, ki ureja prekrške. To so tudi biometrične značilnosti in sicer, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika in katero od navedenih okoliščin, -vpisu v kazensko evidenco, -izbrisu iz

Zaščita osebnih podatkov v šolah

Vpogled v redovalnico To je ena izmed najpogostejših kršitev, ki jo počnejo v šoli. Namreč učitelji pokažejo redovalnico staršem tako, da ne zakrijejo ocen drugih učencev. S tem staršem omogočijo, da imajo vpogled v ocene drugih otrok. Rešitev: Da imajo učitelji posebne prekrivnike, saj ti omogočajo, da imajo starši vpogled v ocene izbranega otroka. Najenostavnejša

Zavarovanje osebnih podatkov v šolah

Zavarovanje osebnih podatkov obsega tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, organizacijske in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki. To določa ZVOP-1. Najverjetneje gre za najpomembnejša določila zakona, ki posamezniku omogočajo, da zaupa v varnost svojih osebnih podatkov in sicer tistih, ki jih zaupa upravljalcu. V zakonu je določeno, da mora upravljalec osebne podatke zaščititi.

Videonadzor v šolah

Videonadzor je v šolah dovoljen, vendar samo za varovanje vstopov v šolo in izstopov iz nje ter varovanje in varovanje svojega premoženja ( parkirišče pred šolo). Le v izjemnih primerih je dovoljen videonadzor delovnih prostorov. Preden se šola odloči za videonadzor mora o njegovi uvedbi pisno obvestiti vse zaposlene in učence. Šola mora tudi namestiti

Varnostno kopiranje podatkov na mobilni napravi in varno povezovanje

Varnostno kopiranje podatkov Varnostne kopije podatkov, ki so hranjene na napravi, so ključnega pomena pri odpravljanju posledic in sicer pri odpravljanju izgube ali okvare ter posledic kraje. Varnostno kopijo lahko shranite v oblak ali osebni računalnik. Varno povezovanje Nepogrešljiva lastnost mobilnih naprav je tudi povezljivost. Torej na internet se lahko povežemo prek brezplačne Wi-Fi povezave

Ključni nasveti pri uporabi mobilnih naprav

Upoštevajte sledeče nasvete: -izklopite privzeto oddajanje svoje geolokacije. To funkcijo vklopite le takrat, ko jo potrebujete, -aplikacije nameščajte le iz uradnih trgovin ter preverjenih virov, -redno posodabljajte operacijski sitem in aplikacije, -preglejte račune, ki vam jih vaš operater pošlje. Namreč visok znesek za klice na neznane številke ali pa nenavadno velika količina prenesenih podatkov je

Izguba ali kraja mobilne naprave

Kaj storiti, če vam ukradejo ali pa izgubite mobilno napravo?  -najprej morate takoj poklicat operaterja, kjer imate sklenjeno naročnino ter takoj preklicat SIM-kartico. Namreč tisti, ki je vašo mobilno napravo našel ali pa tisti, ki vam jo je ukradel, lahko uporablja vašo mobilno napravo ter vam povzroči stroške, -v primeru, da krajo prijavite policiji, jim

Kateri dve pravici sta za človeka najpomembnejši v medijih?

Najpomembnejši človekovi pravici sta pravica do zasebnosti in pravica do svobodnega izražanja in informiranja. Med tema dvema pravicama prihaja velikokrat oz. pogosto do kolizije. Zaradi tega je potrebna velika mera občutka pri delu novinarjev, namreč ti morajo ažurno obveščati ljudi. Seveda pa morajo biti novice resnične in preverjene. Poročanje seveda ne sme biti žaljivo do

Privolitev osebe na katero se nanašajo osebni podatki v medijih

Soglasje osebe na katero se nanašajo osebni podatki mora biti podano prostovoljno. Ne sme biti uporabljena sila, zvijača ali grožnja. Soglasje je lahko podano v pisni ali ustni obliki. Izoblikovalo se je stališče v sodni praksi, da mora dati oseba privolitev za določeno objavo ter da se njene izjave ne sme zlorabiti. Sodna praksa zahteva