Javna naročila

Pravna pomoč za podjetnike pri izpeljavi javnih naročil

Vedno več podjetij se odloča za spremljanje javnih naročil oziroma Portala javnih naročil, kjer občine, ministrstva in ostale osebe javnega prava dnevno objavljajo javna naročila za storitve, gradnje itd.

Vendar v zadnjem času zaznavamo, da mnogo podjetij pristopa k prijavam na javna naročila nestrokovno, kar ima za posledico, da zaradi administrativnih napak pri prijavljanju na razpise izgubljajo tudi večmilijonske posle. V mnogih primerih si niti razpisne dokumentacije ne preberejo podrobno oziroma je ne razumejo. Težave se pojavljajo pri sestavi prijave na razpis, ki je mnogokrat nepopolna, nepravilna, kar ima za posledico izločitev iz nadaljnjega postopka.

Javna naročila so velik »biznis«, zato nas kontaktirajte. Poskrbeli bomo, da vam nobeno javno naročilo, ki bi lahko bilo za vas primerno ne uide, predvsem pa bo vaša prijava ustrezna in vas ne bodo izločali iz postopkov kot po tekočem traku.