UPRAVNI POSTOPKI

Upravni postopki za javni sektor so enostavni z nami

V okviru svetovanja na področju upravnih postopkov vam nudimo naslednjo pravno asistenco tako:

  • svetovanje in priprava vlog in pritožb v upravnih postopkih
  • zastopanje in pomoč v upravnih postopkih in upravnih sporih,
  • svetovanje in strokovna pomoč upravnim organom pri izdajanju upravnih odločb na prvi in drugi stopnji
  • svetovanje v vseh fazah splošnega upravnega postopka.