RAZPOLAGANJE S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN OBČIN

Pravna pomoč za ravnanje s stvarnim premoženjem države in občin

V okviru svetovanja na področju ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin vam nudimo naslednjo pravno asistenco:

  • strokovno pomoč in svetovanje v vseh fazah postopkov razplaganja s stvarnim premoženjem (javno zbiranje ponudb, javne dražbe, priprava namere o ustanovitvi služnostne pravice, oddaje poslovnih prostorov v najem, itd.)
  • priprava pogodb (služnostna pogodba, odstop zemljišč v javno dobro, prodaja in nakup stvarnega ali finančnega premoženja, najemna pogodba, brezplačna uporaba), priprava načrtov razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem.