IZVRŠBE

Pravno svetovanje pri izvršbi za javni sektor

V okviru svetovanja na področju izvršilnih postopkov vam nudimo pravno asistenco tako, da za vas pripravimo:

  • opomin dolžniku,
  • predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (računa) ali izvršilnega naslova (pravnomočne sodbe ali sodne poravnave)
  • ugovor zoper sklep o izvršbi,
  • predlog za predložitev seznama premoženja dolžnika,
  • poizvedbe o premoženju dolžnika,
  • predlog za razpis naroka za zaslišanje dolžnika in izrek denarne kazni,
  • umik predloga za izvršbo,
  • predlog za odlog izvršilnega postopka.