Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov

Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov

Tudi, ko posameznik umre varstvo osebnih podatkov ne preneha. Namreč podatke o umrli osebi lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo teh osebnih podatkov zakonsko pooblaščeni. Torej podatke o umrli osebi se lahko posreduje zakonitemu dediču prvega ali drugega dednega reda. Podatki se lahko zakonitemu dediču posredujejo v primeru, če dedič izkaže pravni interes in tudi v primeru, če umrla oseba (pokojnik), pred smrtjo ni pisno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov. Upravljalec osebnih podatkov lahko osebne podatke umrlega posreduje tudi za uporabo v znanstvenoraziskovalne, statistične in zgodovinske namene. Za te namene lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje osebne podatke umrlega le, če umrla oseba pred smrtjo tega ni pisno prepovedala ali pa v primeru, če tega niso prepovedali njegovi zakoniti dediči.