Sodno varstvo pravic posameznika

Sodno varstvo pravic posameznika

Pravico do sodnega varstva pravic posameznika jamči Ustava RS. Natančneje pa jo določa ZVOP-1. Zaradi tega lahko posameznik, ki ugotovi, da so njegove pravice kršene, s tožbo zahteva sodno varstvo osebnih podatkov ves čas in sicer dokler kršitev traja. V primeru, da je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo in sicer za ugotovitev, da je kršitev obstajala razen v primeru, če je posamezniku v zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. V primeru, da zakon o varstvu osebnih podatkov ne določa drugače, o tožbi odloča Upravno sodišče. Postopek s tožbo je nujen in prednosten. To pomeni, da mora sodišče ta postopek izvesti v najkrajšem možnem času. V tem postopku je javnost praviloma izključena. Ker zakon dopušča tudi izdajo začasne odredbe in sicer s to odredbo lahko posameznik od sodišča zahteva, da upravljalcu osebnih podatkov naloži to, da do pravnomočne odločitve o pravnem sporu upravljalec prepreči vsakršno obdelavo spornih osebnih podatkov.