JAVNA NAROČILA

Pravna asistenca pri izvedbi vseh faz postopka javnega naročila

V okviru svetovanja na področju javnih naročil vam nudimo pravno asistenco pri izvedbi vseh faz postopka javnega naročila:

 • svetovanje pri izbiri postopka oddaje javnega naročila
 • pomoč pri izpeljavi postopka oddaje javnega naročila
 • svetovanje pri oblikovanju pogojev in meril
 • izdelava osnutkov razpisnih dokumentacij oz. povabil ponudnikom k izdelavi ponudbe
 • svetovanje pri izvedbi revizije razpisne dokumentacije
 • priprava vseh vrst objav
 • priprava osnutkov odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov v fazi priprave ponudbe
 • priprava osnutkov odgovorov na morebitne revizijske zahtevke
 • pomoč in svetovanje pri ocenjevanju prispelih ponudb po pooblastilu naročnika
 • svetovanje pri izvedbi pogajanj z ali brez predhodne objave s ponudniki v posameznih postopkih javnega naročanja
 • reševanje postopkovnih vprašanj v posamezni fazi postopka oddaje javnega naročila