Osebna, pisna in ustna privolitev posameznika

Osebna, pisna in ustna privolitev posameznika

Osebna privolitev posameznika

Je prostovoljna izjava volje. To pomeni, da se lahko posameznikovi osebni podati obdelujejo za določen namen. Osebna privolitev posameznika je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljalec po Zakonu o varstvu podatkov.

Pisna privolitev posameznika

Je privolitev, ki je podpisana s strani posameznika. Pisna privolitev je lahko priloga k vlogi, določilo v naročilu, določilo v pogodbi, listina, lahko pa ima tudi kako drugo obliko, ki je v skladu z zakonom. Podpis je tudi na podlagi zakona izenačena oblika. Ta pisna privolitev je podana s telekomunikacijskim sredstvom, ter na podlagi zakona s podpisom izenačena oblika. Takšno obliko privolitve poda posameznik, ki ne zna ali ne more pisati.

Ustna ali druga ustrezna privolitev

Je privolitev, ki je podana ustno. Druga ustrezna privolitev posameznika pa je podana s telekomunikacijskim sredstvom ali drugim ustreznim sredstvom. Na drug način povedano je privolitev podana na drug ustrezen način, ki je nedvomna posameznikova privolitev.