Kako je z obveščanjem posameznika o obdelavi osebnih podatkov?

Kako je z obveščanjem posameznika o obdelavi osebnih podatkov?

Ko se obdelujejo posameznikovi osebni podatki, ima posameznik pravico, da se ob vsaki obdelavi njegovih podatkov seznani s podatki o upravljalcu osebnih podatkov ter njegovem morebitnem zastopniku (naziv oz. ime, naslov oz. sedež družbe ter osebno ime) ter z namenom obdelave osebnih podatkov.