Rok hrambe osebnih podatkov

Rok hrambe osebnih podatkov

Takrat, ko je namen obdelave dosežen je treba osebne podatke zbrisati, uničiti, blokirati ali pa anonimizirati. Osebne podatke je potrebno zbrisati zaradi varovanja posameznika pred zlorabami. Osebne podatke posameznika je potrebno hraniti v primeru, če so opredeljeni kot arhivsko gradivo ali pa, če zakon za določeno vrsto osebnih podatkov določa drugače.