Dan: 17.9.2018

Anonimiziranje osebnih podatkov

Anonimiziranje osebnih podatkov je sprememba oblike osebnih podatkov. Oblika osebnih podatkov je tako spremenjena, da osebnih podatkov posameznika, ni več mogoče povezati s posameznikom.