Vpogled v register zbirk osebnih podatkov

Vpogled v register zbirk osebnih podatkov

Po ZVOP-1 mora informacijski pooblaščenec vsakomur dovoliti vpogled v register zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. Register zbirk osebnih podatkov mora biti na vpogled in prepis praviloma dovoljena in omogočena istega dne, najpozneje pa v 8 dneh. Drugače se šteje, da je zahteva zavrnjena. Register mora biti objavljen na spletni strani informacijskega pooblaščenca. To pravico bodo uveljavljali predvsem posamezniki, ki nimajo dostopa do svetovnega spleta.