OBČINA KOT INVESTITOR, MNENJEDAJALEC TER STRANSKI UDELEŽENEC PO NOVEM GZ-1

OBČINA KOT INVESTITOR, MNENJEDAJALEC TER STRANSKI UDELEŽENEC PO NOVEM GZ-1

Podrobnosti dogodka

  • Date:

Vabilo in prijavnica.

KAJ BOSTE SLIŠALI?
Nov GZ-1 prinaša na vseh področjih mnogo novosti in izzivov. Še posebej za občine, ki hkrati nastopajo v vlogi investitorjev, mnenjedajalcev, stranskih udeležencev itd. Na tem seminarju, specializiranem za občine, bo predavanje potekalo intenzivno in interaktivno s sodelujočimi, s širokim naborom vsebin in praktičnimi primeri ter najpogostejšimi napakami na temo nove gradbene zakonodaje. Podrobno vsebino seminarja najdete na zgornji povezavi v vabilu. 

Z udeležbo na seminarju prejmete s strani ZAPS in IZS 3 kreditne točke.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen županom, direktorjem, še posebej pa vsem zaposlenim strokovnim sodelavcem na občinah, ki se pri svojem delu srečujejo s predmetno problematiko.

PREDAVATELJICA
Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav., izhaja iz gradbeno obrtniške družine, poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvu za notranje zadeve, vodila medobčinski inšpektorat, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, bila dolgoletna državna gradbena inšpektorica, je predavateljica, avtorica člankov, knjig, priročnikov.

KOTIZACIJA IN TRAJANJE SEMINARJA
Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 140,00 EUR (v ceno ni vključen DDV).  Seminar bo trajal predvidoma do 14:30 ure.

Vljudno vabljeni!