Dan: 8.10.2018

Evidenca vstopov in izstopov

Glede evidenc vstopov in izstopov enako velja za oba sektorja, torej za zasebni in javni. Od posameznika se lahko zahteva, da navede določene osebne podatke ter razlog za vstop ali izstop. To se lahko zahteva zaradi varovanja premoženja, življenja ali zdravja posameznikov ter tudi zaradi reda v prostorih. Osebni podatki posameznika se lahko po potrebi