Dan: 2.10.2018

Pravica do dopolnitve ali popravka osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora zaradi zahteve po točnosti in ažurnosti podatkov na zahtevo posameznika dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov mora popraviti, dopolniti, blokirati ali izbrisati osebne podatke za katere je posameznik ugotovil, da so nepopolni, netočni, neažurni ali pa so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Upravljalec