Mesec: oktober 2018

Evidenca vstopov in izstopov

Glede evidenc vstopov in izstopov enako velja za oba sektorja, torej za zasebni in javni. Od posameznika se lahko zahteva, da navede določene osebne podatke ter razlog za vstop ali izstop. To se lahko zahteva zaradi varovanja premoženja, življenja ali zdravja posameznikov ter tudi zaradi reda v prostorih. Osebni podatki posameznika se lahko po potrebi

Sodno varstvo pravic posameznika

Pravico do sodnega varstva pravic posameznika jamči Ustava RS. Natančneje pa jo določa ZVOP-1. Zaradi tega lahko posameznik, ki ugotovi, da so njegove pravice kršene, s tožbo zahteva sodno varstvo osebnih podatkov ves čas in sicer dokler kršitev traja. V primeru, da je kršitev že prenehala, lahko posameznik vloži tožbo in sicer za ugotovitev, da

Pravica do dopolnitve ali popravka osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora zaradi zahteve po točnosti in ažurnosti podatkov na zahtevo posameznika dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke. Upravljalec osebnih podatkov mora popraviti, dopolniti, blokirati ali izbrisati osebne podatke za katere je posameznik ugotovil, da so nepopolni, netočni, neažurni ali pa so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Upravljalec