Dan: 24.9.2018

Točnost in ažurnost osebnih podatkov

Eden od previdnostnih ukrepov, zahteva, da morajo biti osebni podatki in sicer tisti, ki se obdelujejo točni in ažurni. Zaradi tega lahko upravljalec osebnih podatkov pred vnosom osebnih podatkov v zbirko preveri, če so podatki točni. To lahko preveri tako, da pregleda osebni dokument. Lahko pa pregleda tudi druge ustrezne javne listine posameznika.